Nabór wniosków na bezpłatne usuwanie azbestu przez osoby fizyczne Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2020

Obsluga techniczna
ALFA TV

Konsultacje społeczne

15.12.2017

W dniach od 30 listopada do 6 grudnia br. odbyły się konsultacje społeczne w sprawie projektu „Programu Rewitalizacji dla Gminy Golczewo”. Celem konsultacji było zebranie od wszystkich zainteresowanych uwag i opinii odnośnie projektu programu.

Konsultacje przeprowadzone zostały w postaci otwartych spotkań w Golczewie, Niemicy i Upadłych. Swoje propozycje interesariusze mogli przekazywać także w formie papierowej i elektronicznej, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego.

W Niemicy i Upadłych mieszkańcy zwracali uwagę na poszczególne problemy miejscowości, głównie potrzebę budowy sieci kanalizacyjnej, a także możliwość modernizacji miejsc spotkań m.in. poprzez budowę wiat oraz doposażenie placów zabaw. Dodatkowo dzieci zostały obdarowane mikołajkowymi słodkościami przez Burmistrza Golczewa Andrzeja Danieluka oraz Zastępcę Lecha Ferdynusa.

Ogłoszenie o konsultacjach
Informujemy, że  w dniach od 30 listopada do 6 grudnia 2017 r. odbędą się konsultacje w sprawie projektu „Programu Rewitalizacji dla Gminy Golczewo”. Celem konsultacji jest zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji odnoście Programu Rewitalizacji dla Gminy Golczewo.
Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 30 listopada 2017 r. do 6 grudnia 2017 r. do godz. 16:00 w formie:
1)     otwartych spotkań, które odbędą się:
a)    w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Golczewie w dniu 30 listopada 2017 r. o godz. 17.00,
b)    w świetlicy w Niemicy w dniu 4 grudnia 2017 o godz. 17:00,
c)    w świetlicy w Upadłych w dniu 5 grudnia 2017 r. o godz. 17:00;
2)    zbierania uwag, propozycji i opinii w formie papierowej i elektronicznej, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Formularze będą dostępne od 30 listopada 2017 r. na stronie internetowej golczewo.pl oraz w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Golczewie. Nie będą rozpatrywane formularze, które wpłyną po godz. 16:00 w dniu 6 grudnia 2017 r., niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacji, za wyjątkiem formularzy zgłoszonych do protokołu trakcie otwartych spotkań z interesariuszami. Wypełnione formularze można dostarczyć:
a)    drogą elektroniczną na adres urzad@golczewo.pl,
b)    drogą korespondencyjną na adres: Gmina Golczewo, ul. Zwycięstwa 23, 72-410 Golczewo,
c)    bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Golczewie.
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału w spotkaniach i zachęcamy do składania propozycji i opinii w formie papierowej i elektronicznej.

Formularz konsultacyjny

Materiał konsultacyjny

 

REWITALIZACJA W GMINIE GOLCZEWO

Serdecznie zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli stowarzyszeń, wspólnot i każdego zainteresowanego działaniami w obszarze rewitalizacji na spotkanie dotyczące opracowywanego Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Golczewo.

Spotkania odbędą się:

  • 24 października 2017 r. (wtorek) o godz. 17:00 – GOKiS w Golczewie
  • 24 października 2017 r. (wtorek) o godz. 18:30 – Niemica, świetlica
  • 26 października 2017 r. (czwartek) o godz. 16:00 – Sosnowice, wiata
  • 26 października 2017 r. (czwartek) o godz. 17:00 – Unibórz, plac
  • 27 października 2017 r. (piątek) o godz. 16:30 – Gadom, wiata
  • 27 października 2017 r. (piątek) o godz. 18:00 – Upadły, wiata

będą miały formę warsztatów konsultacyjno-informacyjnych dotyczących:

a) wypracowania wizji obszaru rewitalizacji oraz celów możliwych do osiągnięcia na obszarze rewitalizacji

b) projektów w ramach opracowywanego LPR Gminy Golczewo.

Warsztaty prowadzone będą przez członków zespołu rewitalizacji oraz ekspertów zewnętrznych, będzie na nich udzielana pomoc w przygotowywaniu inicjatyw, które znajdą się przygotowywanym Lokalnym Programie Rewitalizacji. Bardzo liczymy na obecność i aktywny udział całej społeczności gminy Golczewo.

W Programie rewitalizacji znajdą się projekty, na które będzie można pozyskać dofinansowanie ze środków unijnych!

To szansa dla przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, wspólnot i mieszkańców na pozyskanie funduszy na rozwój swojej miejscowości!

Dlatego zachęcamy Państwa do aktywnego wzięcia udziału w pracach przy opracowywaniu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Golczewo.

Więcej informacji na temat rewitalizacji znajduje się na stronie internetowej: www.golczewo.pl

REWITALIZACJA TO PROCES KOMPLEKSOWY:

- nie tylko remont lub odnowa

- nie tylko jeden budynek, skwer lub ulica

- obejmuje te okolice, które są w kryzysie – są zaniedbane, w słabej kondycji, dotknięte biedą, bezrobociem, zanieczyszczeniem środowiska

Po co rewitalizacja?

poprawa estetyki - piękniejsze budynki, skwery, parki

lepsza komunikacja publiczna, lepszy dostęp do usług (lekarz, dentysta, fryzjer), lepsze drogi, chodniki, place zabaw

by mieszkańcy mieli dobrą pracę blisko swoich rodzin;

by rozwijały się przedsiębiorstwa - handel, usługi, przemysł

by mieszkańcy mogli rozwijać swoje pasje i aktywnie spędzać czas wolny

by młodzi - zamiast wyjeżdżać– pozostawali w swojej gminie;

by do gminy przyjeżdżali turyści

Dla kogo rewitalizacja?

dzieci i młodzież

dorośli mieszkańcy

seniorzy

przedsiębiorcy - od prowadzących sklepik po dyrektorów zakładów przemysłowych

urząd gminy i inne instytucje publiczne (poczta, szkoła, urząd pracy)

organizacje - stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe

domy kultury

ośrodki sportowe

ośrodki zdrowia

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia