Nabór wniosków na bezpłatne usuwanie azbestu przez osoby fizyczne Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2020

Obsluga techniczna
ALFA TV

Informacje

30.11.2017 r.

Informujemy, że  w dniach od 30 listopada do 6 grudnia 2017 r. odbędą się konsultacje w sprawie projektu „Programu Rewitalizacji dla Gminy Golczewo”. Celem konsultacji jest zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji odnoście Programu Rewitalizacji dla Gminy Golczewo.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 30 listopada 2017 r. do 6 grudnia 2017 r. do godz. 16:00 w formie:
1)     otwartych spotkań, które odbędą się:
a)    w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Golczewie w dniu 30 listopada 2017 r. o godz. 17.00,
b)    w świetlicy w Niemicy w dniu 4 grudnia 2017 o godz. 17:00,
c)    w świetlicy w Upadłych w dniu 5 grudnia 2017 r. o godz. 17:00;
2)    zbierania uwag, propozycji i opinii w formie papierowej i elektronicznej, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Formularze będą dostępne od 30 listopada 2017 r. na stronie internetowej golczewo.pl oraz w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Golczewie. Nie będą rozpatrywane formularze, które wpłyną po godz. 16:00 w dniu 6 grudnia 2017 r., niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacji, za wyjątkiem formularzy zgłoszonych do protokołu trakcie otwartych spotkań z interesariuszami. Wypełnione formularze można dostarczyć:
a)    drogą elektroniczną na adres urzad@golczewo.pl,
b)    drogą korespondencyjną na adres: Gmina Golczewo, ul. Zwycięstwa 23, 72-410 Golczewo,
c)    bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Golczewie.
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału w spotkaniach i zachęcamy do składania propozycji i opinii w formie papierowej i elektronicznej.

Link do zarządzenia: http://prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwGolczewie/document/454518/Zarz%C4%85dzenie-97_2017

Formularz konsultacyjny

Materiał konsultacyjny

 

Rewitalizacja to szeroki proces przemian społecznych, przestrzennych i ekonomicznych na obszarze, który znajduje się w kryzysie. Jej celem jest ponowne przywrócenie do życia zdegradowanej części gminy i uzupełnienie jej o nowe funkcje. Mówiąc prościej – chodzi o to, żeby w takim miejscu dobrze się przebywało, mieszkało i pracowało. Remonty czy modernizacja ulic i chodników to tylko niewielka część działań składających się na rewitalizację. Poprawa przestrzeni musi iść w parze z polepszeniem warunków życia, co zapewniają szerokie działania społeczne, kulturalne, edukacyjne czy ekonomiczne podejmowane w tym procesie.

Aby wzmocnić więzi mieszkańców z gminą, skutecznie zachęcić do osiedlenia się w Gminie Golczewo, a także zapewnić długofalowy wzrost gospodarczy i poziom dobrobytu mieszkańców, podjęta została strategiczna decyzja o opracowaniu Programu rewitalizacji dla Gminy Golczewo obejmujący wyznaczony obszar rewitalizacyjny, którego szeroko rozumiana odnowa jest niezbędna dla harmonijnego rozwoju Gminy Golczewo.

Program Rewitalizacji ma za zadanie być praktycznym narzędziem przeciwdziałania w pięciu płaszczyznach problemowych: sfera społeczna, gospodarka, środowisko, zagospodarowanie przestrzenne oraz sfera techniczna. Ma wpływać na zmiany w tych obszarach poprzez działania całościowe integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie wypełniając zadaniowo cele kierunkowe strategii Rozwoju Gminy Golczewo.

Program rewitalizacji na terenie obszaru problemowego w synergii z działaniami strategicznymi gminy ma doprowadzić do poprawy estetyki gminy, jakości infrastruktury i dostępności do usług, edukacyjnych i sportowych, zmniejszenie patologii społecznych i wykluczenia długoletnich mieszkańców.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia