Nabór wniosków na bezpłatne usuwanie azbestu przez osoby fizyczne Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2019

Obsluga techniczna
ALFA TV

Informacje

BUDŻET OBYWATELSKI 2016 r.

Po co w ogóle jest budżet obywatelski? Do czego służy, co daje?

Budżet obywatelski, zwany również partycypacyjnym, to wydzielona część budżetu Gminny Golczewo, o wydaniu której zadecydują bezpośrednio Mieszkańcy Gminy. Procedura rozpoczyna się od przeprowadzenia konsultacji społecznych, wybrania Zespołu Oceniającego składającego się z wyznaczonej liczby osób, które złożyły Kartę Zgłoszeniową i przez losowanie zostały wybrane. Mieszkańcy Gminy Golczewo składają propozycję projektów na specjalnie przygotowanym Formularzu Zgłoszeniowym.  Następnie propozycje te zostaną przeanalizowane, sporządzona zostanie lista  najlepszych projektów  i osoby uprawnione (posiadające czynne prawo wyborcze w Golczewie) wskażą  w powszechnym głosowaniu pomysł lub pomysły, które zostaną zrealizowane w roku 2016.


Jak przebiegać będzie procedura w ramach Budżetu Obywatelskiego?

1.    Wraz z ustaleniem kwoty jaką można przeznaczyć na budżet obywatelski kwotę tą muszą zatwierdzić radni, musi znaleźć się ona  w projekcie budżetu,  uchwale budżetowej jako rezerwa na projekty realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.
2.    Tworzenie budżetu obywatelskiego nie opiera się na żadnych regulacjach prawnych, lecz na wzajemnym zaufaniu mieszkańców do władz gminy.
3.    Mieszkańcy Gminy Golczewo mogą zgłosić swój projekt na Formularzu Zgłoszeniowym propozycji projektów do zrealizowania w ramach Golczewskiego Budżetu Obywatelskiego  w Urzędzie Miejskim w Golczewie, Formularz można także wysłać mailem. Złożone formularze będą sprawdzane pod względem formalnym.
4.    Wyłoniony Zespół Oceniający, w skład którego wchodzić będą osoby, które wcześniej złożyły Kartę Zgłoszeniową-. Pomocą merytoryczną będą służyć wyznaczeni przez Burmistrza pracownicy Urzędu Miejskiego.
5.    Możliwość składania Formularzy Zgłoszeniowych propozycji projektów do zrealizowania w ramach Golczewskiego Budżetu Obywatelskiego przez obywateli zamieszkałych na terenie Gminy Golczewo, Zespół Oceniający wyłoni finałową liczbę, a wyniki zostaną podane do wiadomości publicznej.
6.    Osoby posiadające czynne prawo wyborcze będą mogły oddać głos na maksymalnie 3 z  zaproponowanych projektów. Głos swój będzie można oddać poprzez Kartę do Głosowania na projekty do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2016 r.  

Dlaczego mieszkańcy Gminy Golczewo mieliby decydować  o wydatkach z budżetu?

Odpowiedź jest bardzo prosta! Dlatego, że to ich własne pieniądze. Nie należą one ani do Burmistrza, ani do radnych, tylko właśnie do mieszkańców!

Jakie zadania można zgłaszać do Budżetu Obywatelskiego?

       Można zgłosić każde zadanie inwestycyjne, które leży w kompetencji Gminy Golczewo. Zadania te, dotyczą kwestii, z którymi mamy do czynienia na co dzień: chodnik, ścieżka rowerowa, jezdnia, plac zabaw etc.

Kiedy formularz zgłoszeniowy będzie uznany za niepoprawny?

        Formularz musi zostać skrupulatnie wypełniony przez autora pomysłu. Oznacza to, że muszą zostać wypełnione punkty od 1 do 5 oraz rubryka dotycząca zbierania i przetwarzania danych osobowych. Należy pamiętać o konieczności podpisania formularza. Brak wypełnienia któregokolwiek z pól oznacza dyskwalifikację całego projektu.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia