Nabór wniosków na bezpłatne usuwanie azbestu przez osoby fizyczne Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2019

Obsluga techniczna
ALFA TV

Urząd Miejski

Adres:
ul. Zwycięstwa 23, 72-410 Golczewo,
tel.   (91) 38 60 127, (91) 32 25 131 lub (91) 38 60 593,
faks (91) 38 60 123
e-mail:
urzad@golczewo.pl 

Urząd czynny jest w dni robocze od poniedziałku do piątku
od godziny 8.00 do godziny 16.00.

 

     Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków
w godzinach pracy Urzędu oraz w poniedziałki od godziny 16.00 do godziny 17.00.
     Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, obywateli przyjmuje się
także od godziny 16.00 do godziny 17.00 w najbliższym dniu roboczym.

(podstawa prawna: art. 253 § 1 i 3 Kodeksu postępowania administracyjnego)

      Dostęp do jawnych dokumentów wynikających z wykonywania zadań
publicznych przez Gminę Golczewo, które nie zostały umieszczone w Biuletynie
Informacji Publicznej, odbywa sie w godzinach pracy Urzędu.

(podstawa prawna: § 10 ust. 3 pkt 3 Statutu Gminy Golczewo)


Rachunek bieżący obowiązujący :

      Nazwa banku: BANK SPÓŁDZIELCZY  W GRYFICACH  ODDZIAŁ  GOLCZEWO
      Nr r-ku:         02 9376 1011 2004 0004 0934 0001

          

Dane do faktury VAT:

Gmina Golczewo 
ul. Zwycięstwa 23 
72-410 Golczewo

NIP:  986-015-70-36           

 

      

Burmistrz (B):                          Maciej Zieliński
                                                        pokój nr 9, I piętro


Zastępca Burmistrza (ZB):      
                                                        pokój nr 10, I piętro


Sekretarz Gminy (SG):          Małgorzata Wójcik,
                                                        pokój nr 13, I piętro, 
                                 
                       nr tel. miejskiego (91) 32 25 134

Skarbnik Gminy (GK
):            Barbara  Deszyńska, 
                                                         pokój nr 4,  parter,
                                 
                        nr tel. miejskiego (91) 32 25 152

             
 

Stanowiska pracy i pracownicy:
 
- Urząd Stanu Cywilnego (USC):
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Iwona Adamowicz
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - Mirosław Hnatów

                                        pokój nr 1,  parter,
                                         nr tel. miejskiego  (91) 32 25 146
                                         usc@golczewo.pl 

                                         i.adamowicz@golczewo.pl
                                         m.hnatow@golczewo.pl

 - stanowisko pracy ds. działalności gospodarczej, informatyzacji i dowodów osobistych (ZDG):
    Marcin Schulz               pokój nr 2,  parter,
                                          nr tel. miejskiego  (91) 32 25 144
                                          m.schulz@golczewo.pl

stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i opłat (FWP):
   Magdalena Przygodzka   pokój nr 5, parter,
                                            nr tel. miejskiego  (91) 32 25 155  
                                            m.przygodzka@golczewo.pl  

    stanowisko pracy ds. księgowości podatków i opłat (FKP):
   Renata Dziewierska        pokój nr 5, parter,
                                            nr tel. miejskiego  (91) 32 25 155
                                            r.dziewierska@golczewo.pl                                        


stanowisko pracy ds. rozliczeń księgowych (FRK):
   Weronika Pabianek         pokój nr 6, parter,
                                            nr tel. miejskiego  (91) 32 25 156
                                            
w.pabianek@golczewo.pl

- stanowisko pracy ds. finansowo-księgowych (FFK):
                                            pokój nr 6, parter,
                                            nr tel. miejskiego  (91) 32 25 153
                                               

- stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej (FKB):
   Monika Szymanek         pokój nr 6, parter
                                          nr tel. miejskiego  (91) 32 25 153
                                          m.szymanek@golczewo.pl
 
  

stanowisko pracy ds. kancelaryjno-administracyjnych (AS):
  Danuta Krupa                pokój nr 8,  I piętro,
                                         nr tel. miejskiego  (91) 38 60 127
                                         
sekretariat@golczewo.pl

stanowisko pracy ds. kadr (AK):
                                         pokój nr 11,  I piętro,
                                         nr tel. miejskiego  (91) 38 60 133


 

stanowisko pracy ds. obsługi Rady Miejskiej (AO): 
   Magdalena Zając          pokój nr 12, I piętro
                                         nr tel. miejskiego  (91) 32 25 142
                                         
m.zajac@golczewo.pl 
 

stanowisko pracy ds. planowania przestrzennego (ZPP): 
   Elżbieta Bednarczyk     pokój nr 15,  I piętro,
                                         nr tel. miejskiego  (91) 32 25 140
                                         e.bednarczyk@golczewo.pl


stanowisko pracy ds. inwestycji i drogownictwa (ZID): 
   Zbigniew Sobieski       pokój  nr 15,   I piętro,
                                        nr tel. miejskiego  (91) 32 25 136
                                        z.sobieski@golczewo.pl 

 

stanowisko pracy ds. ochrony środowiska (ZOS):   
   Paweł Jamroziak        pokój  nr 15,   I piętro,
                                       nr tel. miejskiego  (91) 32 25 136
                                       p.jamroziak@golczewo.pl 

 

stanowisko pracy ds. promocji gminy i spraw społecznych (ZPS):
    Dorota Opiła-Skubisz     pokój nr 16,  I piętro
                                            nr tel. miejskiego  (91) 32 25 138
                                            d.opila-skubisz@golczewo.pl 

 

stanowisko pracy ds. funduszy i zamówień publicznych (ZZF):
   Aleksandra Lisiczko     pokój nr 16,   I piętro
                                         nr tel. miejskiego  (91) 32 25 138
                                         a.lisiczko@golczewo.pl 

 

stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami (ZMK):
   Agnieszka Miśkiewicz    pokój nr 17, I piętro,
                                           nr tel. miejskiego  (91) 32 25 139
                                           a.miskiewicz@golczewo.pl

      stanowisko pracy ds. mienia komunalnego (ZZG):
   Monika Urbaniak            pokój nr 17, I piętro,
                                           nr tel. miejskiego  (91) 32 25 139
                                           m.urbaniak@golczewo.pl

 

stanowisko pracy ds. ochrony przeciwpożarowej i przeciwdziałania bezrobociu (ZPB): 
   Dariusz Niemczycki        pokój nr 18,  I piętro,
                                           nr tel. miejskiego  (91) 32 25 137
                                           d.niemczycki@golczewo.pl

stanowisko pracy ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i oświaty (ZOL): 
   Ireneusz Wilk                 pokój nr 18,  I piętro,
                                           nr tel. miejskiego  (91) 32 25 137
                                           i.wilk@golczewo.pl

 

Gospodarka odpadami komunalnymi
Golczewo ul. Zwycięstwa 25
- dostęp: wejściem głównym do budynku, w którym mieści się przychodnia zdrowia (SPZOZ Golczewo) i OPS Golczewo, a następnie w lewo (do końca korytarza)

stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami komunalnymi (ZGO):
   Mirosław Hnatów
                                         nr tel. miejskiego  (91) 32 12 931
                                        
 m.hnatow@golczewo.pl     

stanowisko pracy ds. księgowości opłat za odpady komunalne (FOK):
Maria Małysza  
                                         nr tel. miejskiego  (91) 32 12 931
                                 
        m.malysza@golczewo.pl 

                                           

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia