Nabór wniosków na bezpłatne usuwanie azbestu przez osoby fizyczne Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2019

Obsluga techniczna
ALFA TV

2019-08-14 14:21:14

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam, że XI sesja Rady Miejskiej w Golczewie odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2019 r. (piątek) o godz. 14:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Golczewie przy ul. Zwycięstwa 12.

Porządek obrad sesji:
1.    Sprawy regulaminowe:
1)    otwarcie sesji i stwierdzenie kworum,
2)    przedstawienie porządku obrad,
3)    przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
2.    Interpelacje i wnioski radnych.
3.    Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo obręb Mechowo.
4.    Projekt uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody (dz. Nr 147/4).
5.    Projekt uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody.
6.    Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
7.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. Nr 278).
8.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości gminnej na czas nieoznaczony (dz. Nr 572/13).
9.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat (dz. Nr 16/5).
10.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. Nr 409/15).
11.    Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na rok 2019.
12.    Sprawozdanie Burmistrza Golczewa z działalności między sesjami.
13.    Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Golczewie z wykonanych czynności w okresie między sesjami Rady.
14.    Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
15.    Zapytania, oświadczenia i komunikaty.
16.    Zakończenie obrad.


   PRZEWODNICZĄCY RADY

         Grzegorz Chłopek+ dodaj swoją opinie
Autor:
E-mail:
Treść:

Komentarze są własnością ich twórców.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.Komentarz pojawi się w chwili akceptacji wpisu przez administratorów!
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia