Nabór wniosków na bezpłatne usuwanie azbestu przez osoby fizyczne Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2019

Obsluga techniczna
ALFA TV

2018-12-12 15:58:37

KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE AKTUALIZACJI PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY GOLCZEWO NA LATA 2017-2023

 

  Materiał konsultacyjny
   Aby zapewnić wystarczające dostosowanie do zmieniającej się sytuacji społeczno-gospodarczej gminy, Burmistrz Golczewa podjął decyzję o aktualizacji Programu wraz z wypracowaniem nowego harmonogramu.
   Rezultatem aktualizacji jest harmonogram zawierający wykaz przedsięwzięć i głównych projektów rewitalizacyjnych dotyczących obszarów zdegradowanych, które będą realizowane w ramach Programu Rewitalizacji. Za przygotowanie aktualizacji Programu Rewitalizacji Gminy Golczewo na lata 2017-2023 odpowiedzialny jest Zespół ds. monitoringu pod kierownictwem Koordynatora ds. rewitalizacji.

   W ramach prac nad aktualizacją odbyły się spotkania Zespołu Monitorującego. Przygotowany przez Zespół Monitorujący nowy harmonogram przedstawiamy mieszkańcom obszaru rewitalizowanego w ramach konsultacji, a następnie przedstawiony do zatwierdzenia Radzie Miejskiej w terminie do 28 grudnia 2018 r.

   Rewitalizacja to proces przemian społecznych, przestrzennych i ekonomicznych na obszarze, który znajduje się w kryzysie. Jej celem jest ponowne przywrócenie do życia zdegradowanej części gminy i uzupełnienie jej o nowe funkcje. Mówiąc prościej – chodzi o to, żeby w takim miejscu dobrze się przebywało, mieszkało i pracowało. Remonty czy modernizacja ulic i chodników to tylko niewielka część działań składających się na rewitalizację. Poprawa przestrzeni musi iść w parze z polepszeniem warunków życia, co zapewniają szerokie działania społeczne, kulturalne, edukacyjne czy ekonomiczne podejmowane w tym procesie.
Aby wzmocnić więzi mieszkańców z gminą, skutecznie zachęcić do osiedlenia się w Gminie Golczewo, a także zapewnić długofalowy wzrost gospodarczy i poziom dobrobytu mieszkańców, podjęta została decyzja o opracowaniu Programu Rewitalizacji dla obszaru zdegradowanego, którego szeroko rozumiana odnowa jest niezbędna dla harmonijnego rozwoju Gminy Golczewo.
Na projekty zapisane w Programie Rewitalizacji można otrzymać dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.
 
Kto może uczestniczyć w procesie rewitalizacji?
W proces rewitalizacji prowadzony przez Gminę, na podstawie ustawy, włączeni są interesariusze: mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, oraz podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą lub społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2+ dodaj swoją opinie
Autor:
E-mail:
Treść:

Komentarze są własnością ich twórców.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.Komentarz pojawi się w chwili akceptacji wpisu przez administratorów!
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia