Usuwamy azbest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2019

Obsluga techniczna
ALFA TV

2018-12-04 15:36:46

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam, że III sesja Rady Miejskiej w Golczewie odbędzie się w dniu 19 grudnia 2018 r. (środa) o godz. 13:00 w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Golczewie przy ul. Zwycięstwa 23.

1.    Sprawy regulaminowe:
1)    otwarcie sesji i stwierdzenie kworum,
2)    przedstawienie porządku obrad,
3)    przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
2.    Interpelacje i wnioski radnych.
3.    Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Golczewie.
4.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy na czas nieoznaczony (306/8 obr. 6 Golczewo)
5.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat (220/11, Mechowo)
6.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (610/3 610/4, 610/8 obr. 4 Golczewo)
7.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gminnej na okres powyżej 3 lat (95/7, Wys. Kam.)
8.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat (293/1 Wołowiec)
9.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie kolejnej umowy dzierżawy  nieruchomości gminnych z dotychczasowym dzierżawcą na okres powyżej 3 lat (kompleks Wys. Kam.)
10.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
11.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
12.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o nieodplatane przekazanie nieruchomości Skarbu Państwa gminie Golczewo
13.    Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia drugiego przedstawiciela Rady Miejskiej w Golczewie do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie
14.    Projekt uchwały w sprawie wyboru Delegata reprezentującego Gminę Golczewo w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania 
15.    Projekt uchwały w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Golczewie
16.    Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Golczewo na rok 2019
17.    Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo na lata 2019-2027
18.    Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Golczewa
19.    Projekt uchwały w sprawie ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Golczewie na 2019 r.
20.    Sprawozdanie Burmistrza Golczewa z działalności między sesjami.
21.    Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Golczewie z wykonanych czynności w okresie między sesjami Rady.
22.    Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
23.    Zapytania, oświadczenia i komunikaty.
24.    Zakończenie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Chłopek

 

 + dodaj swoją opinie
Autor:
E-mail:
Treść:

Komentarze są własnością ich twórców.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.Komentarz pojawi się w chwili akceptacji wpisu przez administratorów!
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia