Usuwamy azbest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2018

Obsluga techniczna
ALFA TV

2018-06-08 14:57:43

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam, że XLI sesja Rady Miejskiej w Golczewie odbędzie się w dniu 22 czerwca 2018 r. (piątek) o godz. 13:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Golczewie przy ul. Zwycięstwa 12.

Porządek obrad sesji:
1.    Sprawy regulaminowe:
1)    otwarcie sesji i stwierdzenie kworum;
2)    przedstawienie porządku obrad;
3)    przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
2.    Interpelacje i wnioski radnych.

3.    *Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Golczewo za 2017 r.

Sprawozdanie finansowe Gminy  Golczewo za 2017 r.  

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Golczewo za 2017 rok

4.    Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Golczewa za 2017 r.

1)    wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Golczewa z tytułu wykonania budżetu za rok 2017;
2)    opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu;
3)    opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie dotycząca wniosku Komisji Rewizyjnej;

5.    Sprawozdanie Burmistrza Golczewa z działalności między sesjami.
6.    Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Golczewie z wykonanych czynności w okresie między sesjami Rady.
7.    Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
8.    Zapytania, oświadczenia i komunikaty.
9.    Zakończenie obrad.

PRZEWODNICZACY RADY

Roman Dorniak

 + dodaj swoją opinie
Autor:
E-mail:
Treść:

Komentarze są własnością ich twórców.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.Komentarz pojawi się w chwili akceptacji wpisu przez administratorów!
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia