Usuwamy azbest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2017

Obsluga techniczna
ALFA TV

2017-02-10 12:44:16

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam, że XXVII sesja Rady Miejskiej w Golczewie odbędzie się w dniu 17 lutego 2017 r. (piątek) o godz. 14:30 w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Golczewie przy ul. Zwycięstwa 23.

Porządek obrad sesji:

1. Sprawy regulaminowe:

1) otwarcie sesji i stwierdzenie kworum;

2) przedstawienie porządku obrad;

3) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

2. Interpelacje i wnioski radnych.

3. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody.

4. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia obowiązywania taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Golczewo w 2017 r.

6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gminnej na okres powyżej 3 lat.

7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Golczewo nieruchomości Skarbu Państwa.

8. Projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Gminy Golczewo w spółce Przedsiębiorstwo Golczewska Woda sp. z o.o. z siedzibą
w Golczewie.

10. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 r.

11. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska na 2017 r.

12. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych na 2017 r.

13. Sprawozdanie Burmistrza Golczewa z działalności między sesjami.

14. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Golczewie z wykonanych czynności w okresie między sesjami Rady.

15. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

16. Zapytania, oświadczenia i komunikaty.

17. Zakończenie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Dorniak

 + dodaj swoją opinie
Autor:
E-mail:
Treść:

Komentarze są własnością ich twórców.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.Komentarz pojawi się w chwili akceptacji wpisu przez administratorów!
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia