Nabór wniosków na bezpłatne usuwanie azbestu przez osoby fizyczne Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2020

Obsluga techniczna
ALFA TV

20.09.2017

Oferta w formie małego grantu

   Burmistrz Gminy Golczewo, informuje o możliwości zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Pielęgnacja tradycji związanej z produkcją wyrobów pszczelarskich. Promowanie Gminy poprzez produkcję ekologicznych wyrobów pod nazwą „Miody Golczewskie”, którą to przedłożył Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Szczecinie Koło Wysoka Kamieńska.

czytaj więcej...

20.06.2016

Oferta w formie małego grantu

Burmistrz Gminy Golczewo, informuje o możliwości zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Wakacje na - zdrowie!!!", którą to przedłożyło Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie.
Ww. oragnizacja, złożyła ofertę realizacji zadania publicznego pod nazwą Organizacja Wypoczynku Letniego 2016 dla dzieci z Gminy Golczewo pt. "Wakacje na - zdrowie" - formalność ta została dokonana w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 239 i 395) - tryb pozakonkursowy.
Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy ofertę zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Golczewie oraz na stronie www.golczewo.pl
Uwagi do oferty można zgłaszać w formie pisemnej lub osobiście w Urzędu Miejskiego w Golczewie  lub listownie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 czerwca 2016 r. do godz. 16:00 (decyduje data wpływu do Urzędu).

OFERTA

 

czytaj więcej...

19.08.2013

Oferta w formie małego grantu

Burmistrz Gminy Golczewo, informuje o możliwości zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego pod nazwą: Ochrona i promocja zdrowia poprzez upowszechnianie produktów lokalnych – wyroby pszczelarskie „Miody Golczewskie”, którą to przedłożyło Stowarzyszenie "Przyjaciół Ziemi Golczewskiej".
Stowarzyszenie  " Przyjaciół Ziemi Golczewskiej " z Golczewa, złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pod nazwą Ochrona i promocja zdrowia poprzez upowszechnianie produktów lokalnych – wyroby pszczelarskie „Miody Golczewskie”- formalność ta została dokonana w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r., nr 234, poz. 1536) - tryb pozakonkursowy.
Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy ofertę zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Golczewie oraz na stronie www.golczewo.pl
Uwagi do oferty można zgłaszać w formie pisemnej lub osobiście w Urzędu Miejskiego w Golczewie  lub listownie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 sierpnia 2013 r. do godz. 15:00 (decyduje data wpływu do Urzędu).

czytaj więcej...

02.12.2011

Oferta w formie małego grantu

   Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kamieniu Pomorskim złożyło ofertę na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Oferta dotyczy "Zakupu niezbędnego wyposażenia sali integracyjnej w celu polepszenia warunków pracy z dziećmi i młodzieżą w PSOUU".

   Zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) każdy w termienie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące przedmiotowej oferty.

oferta

czytaj więcej...

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia