Nabór wniosków na bezpłatne usuwanie azbestu przez osoby fizyczne Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2019

Obsluga techniczna
ALFA TV

08.02.2008

Bezpieczeństwo uczniów Gimnazjum w Golczewie

 W trosce o bezpieczeństwo uczniów Gimnazjum w Golczewie podczas ferii zimowych dnia 06.02.2008r. dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Golczewie mgr Teresa Malec i pedagog szkolny mgr Monika Kiełbasa zorganizowały spotkanie z funkcjonariuszem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim. Wykłady poprowadził zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej st. kpt. Daniel Kowaliński.

czytaj więcej...

08.02.2008

MISTRZOSTWA POWIATU W PIŁCE SIATKOWEJ-GOLCZEWO PIERWSZE!

 05. – 06. lutego 2008r. w Dziwnowie odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Piłce Siatkowej – Gimnazjada. Wzięły w niej udział drużyny dziewcząt i chłopców z powiatu kamieńskiego.

Golczewo kolejny raz pokazało, że siatkówka jest tu na wysokim poziomie – obie drużyny okazały się najlepsze, czego wynikiem są pierwsze miejsca!

czytaj więcej...

25.01.2008

Turniej Siatkówki Dziewcząt o Puchar Burmistrza Golczewa

 Piękny atak Karoliny Dyksy20.01.2008 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Golczewie odbył się Turniej Siatkówki Dziewcząt o Puchar Burmistrza Golczewa, o rganizatorem spotkania było Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Golczewskiej, a fundatorem pucharów Burmistrz Golczewa.

Po uroczystym otwarciu turnieju przez Zastępcę Burmistrza Waldemara Bartniczuka rozpoczęły się emocjonujące rozgrywki, w których wzięły udział drużyny:

czytaj więcej...

24.01.2008

Wiaty przystankowe w Gminie Golczewo

 Wiaty w gminie Golczewo.
Kolonia Kłeby, Sosnowice, Niemica, Samlino - tutaj stanęły obiecane przez burmistrza Golczewa wiaty przystankowe.

Przede wszystkim mają chronić przed złymi warunkami pogodowymi młodzież i dzieci dojeżdżające do szkół. Wiaty są lekkiej, ale wytrzymałej konstrukcji i - jak powiedziała nam jedna z osób, oczekujących na autobus - wnoszą swoją obecnością trochę koloru i nowoczesności w krajobraz.

czytaj więcej...

24.01.2008

I N F O R M A C J A

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.), radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej gminy, Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców gminy postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia, nie jest jednak związany instrukcjami wyborców.

czytaj więcej...

24.01.2008

Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach

Gmina Golczewo otrzymała dotację na realizację programu "Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach". Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa osób przebywających na terenie szkół i placówek, a co za tym idzie, zmniejszenie rozmiarów zjawisk patologicznych w środowisku szkolnym, przeciwdziałanie poczuciu bezradności społecznej oraz kształtowanie aktywnych postaw i odpowiedzialności obywatelskiej za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Wniosek zbiorczy został opracowany przez Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Golczewie pod kierownictwem Dyrektora Piotra Cieślikiewicza i złożony do Wojewody Zachodniopomorskiego. W wyniku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursowego w dwóch zespołach szkół zostały zainstalowane zestawy kamer (w sumie 19 sztuk)wraz z urządzeniami do rejestrowania obrazu.

czytaj więcej...

23.01.2008

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH - STYCZEŃ 2008

HARMONOGRAM
ZEBRAŃ WIEJSKICH
NA TERENIE GMINY GOLCZEWO
w miesiącu styczniu i lutym 2008 r.

Porządek zebrań:

  1. Omówienie spraw bieżących dotyczących Sołectwa.

  2. Wolne wnioski i zapytania.

czytaj więcej...

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia